hundeshampo

kr 169,00

Lagerstatus: På lager

Flink bisk?

Mulig det, men de trenger en vask innimellom. Fido liker ikke å vaske seg, men en mild shampo med et svakt aromakick av økologisk lavendel, enebær og patcholi fra Grasse gjør susen, særlig for deg som gjør jobben. Kan også brukes på pus. C er en serie med vaskemidler til både hus og klær. Og nå også til en ren hund, helt uten gufne greier og unødvendige kjemikalier. Vi er veganske her i gården og produktene er selvfølgelig ikke testet på noen dyr.


Størrelse: 500 ml

* Påkrevde felt

kr 169,00
hundeshampo ligger nå i handlekurven din

Få varene dine hjem først
– betal om 14 dager

  • Ingredienser
  • Produktbeskrivelse

Ingredients

Hundesjampo med lavendel, enebær og patchouli

NO: ADVARSEL Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

DK: ADVARSEL Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indhold i henhold til EF forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: 5% eller derover, men under 15% anioniske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer. Under 5% amfotere overfladeaktive stoffer.

SE: VARNING Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåll enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: 5% och däröver, men mindre än 15% anjontensider, mindre än 5% nonjontensider.

Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Citric Acid, Parfum, limonene, linalool.

Allergener: limonene, linalool.

pH-verdi:
Hundesjampo 10,5 – 11,5

Vil du lese mer om ingrediensene i C coaps? Vennligst se vår produktinformasjon.

Detaljer

Relaterte produkter