husvask

kr 159,00

Lagerstatus: På lager

Giftig tone på hjemmefronten? Prøv et nytt vaskemiddel.

Denne hverdagshelten vasker skitne gulv og støvete flater som en hvit, unnskyld grønn tornado. Ta et dypt pust over bøtten før du begynner, da blir jobben kanskje enda greiere. Godt lukter det i hvert fall og etterlater ingen kjemiske skumle spor.

C er en norsk gjeng vaskemidler og såper for hus, hytter, tøy, hud og hår. C ble til fordi jeg ønsket meg såpe som var like god, eller bedre, enn det som sto i butikkhyllene. Serien skulle være super effektiv, uten unødvendige kjemikalier eller tilsetningsstoffer og skulle tåle å stå fremme på kjøkkenbenken og på badet ditt. Kan ikke såpe være trygt, grønt og kanskje til og med litt skjønt?

Takk for tilliten.

Caroline Heyerdahl signatur


* Påkrevde felt

kr 159,00
husvask ligger nå i handlekurven din

Få varene dine hjem først
– betal om 14 dager

  • Ingredienser
  • Produktbeskrivelse

Ingredients

Husvask agurk&mynte

NO: Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 5 % eller høyere, men mindre enn 15 % anioniske overflateaktive stoffer, mindre enn 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfyme, benzyl salicylate.

DK: Advarsel Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indhold i henhold til EF forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: 5 % eller derover, men under 15 % anioniske overfladeaktive stoffer, under 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer. Parfume, benzyl salicylate.

SE: ALLRENGÖRING. Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåll enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: 5 % och däröver, men mindre än 15 % anjontensider, mindre än 5 % nonjontensider. Parfym, benzyl salicylate.

Husvask furuskog

NO: Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 5 % eller høyere, men mindre enn 15 % anioniske overflateaktive stoffer, mindre enn 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfyme, limonene.

DK: Advarsel Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares util-gængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indhold i henhold til EF forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: 5 % eller derover, men under 15 % anioniske overfladeaktive stoffer, under 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer. Parfume, limonene.

SE: ALLRENGÖRING. Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåll enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: 5 % och däröver, men mindre än 15 % anjontensider, mindre än 5 % nonjontensider. Parfym, limonene.

Allergen:
lavendel: linalool. Kan gi en allergisk reaksjon.
agurk&mynte: benzyl salicylate
sitron&ingefær: citral, limonene, linalool, geraniol
fiken&solbær: ingen
furuskog: limonene

pH-verdi:
husvask: 3.7-4.1

Dosering:
2 spiseskjeer eller 20 ml til en 5 liters bøtte er mer enn nok for å få vasket hus, hytte eller bilen

Vil du lese mer om ingrediensene i C coaps? Vennligst se vår produktinformasjon.

Detaljer

Relaterte produkter