Heyerdahl Handel AS - Personvernerklaring

Oppdatert: 23.08.2019

Introduksjon

Heyerdahl Handel A/S behandler dine personopplysninger i henhold til EUs direktiv, det såkalte “General Data Protection Regulation” (GDPR). Reglene skal tilrettelegge for en transparens og etterrettelig bruk av alle menneskers personlige informasjon. Personvernreglene gjelder for all type datainformasjon vi behandler og ved å bruke Heyerdahl Handel AS aksepterer du måten vi bruker og håndterer data på. Dersom du har spørsmål til våre personvernregler og måten disse behandles på, så ta kontakt med oss gjennom våre websider eller ved å sende en mail til [email protected]

Innhold

 1. Data som samles inn
 2. Hvilken type personlig informasjon deler vi med samarbeidspartnere og hvem er disse?
 3. Hvorfor deler vi informasjon med land utenfor EU/EØS områdene?
 4. Hvordan sikrer vi dine personlige data?
 5. Endringer i våre personvernregler og kontroll
 6. Dine rettigheter
 7. Om oss

1. Data vi samler inn

For å kunne levere våre produkter og tjenester samles vi inn informasjon fra ulike plattformer. Når vi samler inn data vil vi bekjentgjøre følgende:

 • All informasjon vi har samlet om deg
 • Bakgrunnen for hvorfor vi har samlet inn dette (f.eks. At du har gitt oss ditt samtykke)
 • Hva vi ønsker å gjøre med informasjonen vi har samlet inn
 • Hvor lenge vi vil holde på denne informasjonen
 • Hvor informasjonen er lagret
 • Hvem det evt deles med
 • Dine rettigheter ifbm denne informasjonen
 • Informasjon om hvordan du kan ha tilgang til og forvalte dette

Vi har videre definert flere detaljer om hvilke type data vi har samlet inn og årsakene til dette.

1.1. Hvilken type informasjon spør vi etter og hvorfor?

Avhengig av hvilken type tjeneste du ønsker fra oss, gjennom f.eks. kontaktskjema på Internett sidene våre, trenger vi å samle inn personlig informasjon om deg som f.eks ditt navn, e-postadresse, annen adresse og/eller telefonnummer. Vi trenger denne informasjonen for å kontakte deg, levere våre varer og tjenester og/eller for andre grunner oppgitt som nødvendig for å gjøre en handel mellom deg som kunde og oss som leverandør. Denne informasjonen må du altså gi oss tillatelse til for å kunne benytte deg av våre tjenester.

Når du kommuniserer med oss kan det hende at vi henter ytterligere informasjon om deg gjennom f.eks. vårt kundesenter eller gjennom kundeundersøkelser.

Det kan også hende at vi henter ytterligere informasjon om deg der dette har relevans til bestillingshistorikk, betalingshistorikk osv.

Vi vil eksempelvis bruke denne informasjonen i enkelte sammenhenger::

Markedsføring: Vi kan sende deg markedsinnhold vedr søknadsprosesser, begivenheter, websider, tjenester, produkter og tjenester levert av tredjepart som vi definerer gjennom ulike kommunikasjonskanaler.

Informasjon/annet: Vi vil kommunisere med deg der vi mener dette er nødvendig for at vi skal kunne utføre vårt arbeid, varsler som vil være helt nødvendig for å utføre definerte arbeidsoppgaver samt annen informasjon du krever av oss. Du kan når som helst kreve at vi stopper denne kommunikasjonen og videre at all personlig informasjon om deg slettes fra våre systemer.

1.2. Hvilken type informasjon samler vi når du besøker våre web sider og hvorfor gjør vi dette?

Vi bruker såkalte cookies. Cookies er små mengder data som brukes av websider for å huske informasjon om hvilke webadresser du har besøkt. Denne lagres i din egen nettleser bl.a. fordi den skal huske innholdet i en handlekurv.

Vi jobber med partnere og tredjeparts leverandører for å tilby annonser med tilhørende cookies. Du kan velge bort denne type markedsføring fra tredjeparts løsninger slik at den ikke vil treffe deg. Du vil fortsatt kunne se vår markedsføring på tredjeparts sider som ligger utenfor vår kontroll og der du heller ikke er gjenstand for slik markedsføring som beskrevet over.

2. Hva slags personlig informasjon deler vi med tredjepart og hvem er disse?

Vi deler følgende personlig informasjon med tredjepart for å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg som kunde (se under). Merk at vi ikke selger informasjon om deg til disse eller noen andre tredjeparts partnere.

Facebook, Mailchimp, Google Analytics, Google Adwords, Google G-suite Apps, DoubleClick, Vimeo - Informasjon blir overført til områder utenfor EU/EØS - til USA, under beskyttelse av EU/US’ personvern.

Amazon AWS (Ireland), Visma (Norge), Airsped (Norge), Aditro (Norge), NVDS (Norge), Magebit (Latvia) - Informasjon blir ikke overført til områder utenfor EU/EØS

Det kan oppstå situasjoner der vi ikke vil innhente tillatelse for å dele din personlige informasjon med andre, f.eks. Der loven krever dette, for å beskytte liv eller der vi er pålagt dette gjennom f.eks juridiske prosesser, statlige forespørsler, regler og/eller andre forskrifter.

3. Hvorfor deler vi informasjon utenfor EU/EØS?

Det kan hende vi vil overføre personlig informasjon til et land utenfor EØS, f.eks. der en tredjepart vi samarbeider med har servere utenfor EØS. Dersom dette er nødvendig vil vi innhente tillatelse og/eller sørge for at overførselen er lovmessig og iht EUs retningslinjer for dette.

Ovenfor finner du en oversikt over land utenfor EØS som kan tenkes å motta slik type informasjon og årsakene til hvorfor det er nødvendig å dele denne informasjonen.

4. Hvordan lagrer vi personlig informasjon forsvarlig og sikkert?

Vi sikrer personlig informasjon på følgende måte:

 • Gjennom interne retningslinjer og prosedyrer og kvalifisert trening av personell
 • Gjennom kryptering av personlig informasjon
 • Gjennom å bruke Secure Socket Layer (SSL) teknologi når informasjonen legges over på nett

I det lite sannsynlige tilfelle av brudd på vår sikkerhet vil vi så tidlig som mulig, og innen 72 timer, rapportere til riktige tilsynsorgan og dersom det skulle vise seg at din personlige informasjon har vært del av dette bruddet, vil vi også informere deg.

5. Endringer i våre personvernerklaring og kontroll

Det kan hende vi må endre våre personvernerklaring fra tid til annen. Når vi gjør dette vil vi søke å informere deg gjennom de plattformene vi har for kommunikasjon som f.eks. våre websider eller mobile applikasjoner. Ved å fortsette å bruke våre tjenester etter disse endringene samtykker du samtidig til ny revidert personvernerklaring.

6. Dine rettigheter

 • Retten til å bli informert om datainnsamling og bruk av personlig informasjon
 • Retten til å ha tilgang til din personlige, og annen supplerende, informasjon
 • Retten til å få eventuelle feil i din personlige informasjon utbedret
 • Retten til å få din personlige informasjon slettet
 • Retten til å blokkere og/eller underkjenne prosesseringen av personlig informasjon
 • Retten til å flytte, kopiere eller overføre din personlige informasjon fra ett IT miljø til et annet
 • Retten til å motsette seg prosesseringen av personlig informasjon under gitte forhold
 • Retten til å nekte automatiserte beslutninger (der f.eks. mennesker ikke er involvert) og profilerte beskrivelser (der f.eks. noe personlig informasjon er prosessert for å evaluere et individ).

Vi gir deg også mulighetene til å håndtere din personlige informasjon gjennom:

 • Online konto, dersom du har dette i kraft av å være en kunde og dermed har mottatt informasjon om login
 • Gjennom å skrive til oss
 • Gjennom å gå til våre web sider

Vi beholder ikke personlig informasjon om deg lenger enn nødvendig. Varigheten av dette avhenger av ditt kundeforhold til oss.

7. Om oss

Vi er Heyerdahl Handel AS og vår adresse er Sommerfrydveien 28, 3014 Drammen, Norge. Du kan kontakte oss på [email protected]